Moment voor je testament

A A

Uw erfenis door de wet laten regelen

Uw erfenis door de wet laten regelen

Wat gebeurt er als u geen testament opmaakt? Dan regelt de wet uw erfenis. We schetsen voor u de meest voorkomende situaties en vertellen daarbij wat de wet regelt als u voor uw overlijden geen testament opmaakt.

1. U bent alleenstaand, weduwnaar of weduwe, zonder kinderen

Uw familie – bijvoorbeeld ouders, broers en zussen – erft alles. Als uw ouders, broers en zussen overleden zijn, erven de kinderen van uw broers en zussen. Heeft u geen broers of zussen, dan erven de broers en zussen van uw ouders, of hun kinderen.

2. Ongehuwd samenwonend, zonder kinderen

Uw familie – bijvoorbeeld ouders, broers en zussen – erft alles. Als uw ouders, broers en zussen overleden zijn, erven de kinderen van uw broers en zussen. Heeft u geen broers of zussen, dan erven de broers en zussen van uw ouders, of hun kinderen. Uw partner heeft geen recht op de erfenis. Ook niet als u een samenlevingscontract hebt opgesteld. Het samenlevingscontract regelt alleen de verdeling van vermogen tijdens het leven.

3. Ongehuwd samenwonend, met kinderen

Uw kinderen erven alles. Uw partner heeft geen recht op de erfenis. Ook niet als u een samenlevingscontract hebt opgesteld. Het samenlevingscontract regelt alleen de verdeling van vermogen tijdens het leven.

4. Gehuwd of geregistreerd partnerschap, zonder kinderen

Als uw partner overlijdt, erft u – als langstlevende – alles. Bij het overlijden van de langstlevende erft de familie van de langstlevende alles, dit zijn bijvoorbeeld de ouders, broers en zussen. Als een broer of zus al is overleden, erven zijn of haar kinderen. Heeft u geen broers of zussen, dan erven de broers en zussen van uw ouders, of hun kinderen.

5. Gehuwd of geregistreerd partnerschap, met kinderen

Als uw partner overlijdt, wordt de erfenis op papier in gelijke delen verdeeld tussen u – de langstlevende of achtergebleven partner – en de kinderen. In de praktijk krijgt de langstlevende aanvankelijk de hele erfenis. De kinderen krijgen een vordering op de langstlevende ter grootte van hun erfdeel. Wanneer de langstlevende overlijdt, ontvangen de kinderen uw erfenis en die van uw partner.

Zelf uw erfenis bepalen? Doe de Testamentwijzer

Doe de Testamentwijzer