Moment voor je testament

A A

Nalaten aan uw kleinkinderen: belastingvrij bijdragen aan hun toekomst

Nalaten aan uw kleinkinderen: belastingvrij bijdragen aan hun toekomst

Uw kleinkinderen zijn nu misschien nog jong. Maar denkt u al aan later? Bijvoorbeeld als ze gaan studeren of een huis kopen. Daar wilt u wellicht aan bijdragen. In uw testament kunt u een deel voor uw kleinkinderen reserveren. Dat is ook nog eens fiscaal voordelig.

Kleinkinderen erven belastingvrij

Als u een deel van uw vermogen of bezittingen na uw overlijden aan uw kinderen of kleinkinderen wilt nalaten, zijn zij tot een bepaald bedrag vrijgesteld van erfbelasting. Dat betekent dat ze geen belasting betalen over het vermogen dat ze van u erven. Dat vrijgestelde bedrag is in 2020 € 20.946,-.

Houd rekening met uw echtgenoot

Heeft u een echtgenoot of partner? Dan kunt u bepalen dat uw kinderen of kleinkinderen uw erfenis pas kunnen opeisen als uw partner overlijdt. Zo voorkomt u dat uw partner bijvoorbeeld jullie huis moet verkopen om de (klein)kinderen hun erfenis te betalen. In uw testament kunt u bepalen dat de (klein)kinderen rente krijgen voor de jaren dat ze hun erfenis nog niet kunnen opeisen. Deze rente is opeisbaar als uw partner overlijdt. De rente is rente op papier: het wordt bij de oorspronkelijke erfenis opgeteld, waardoor de (klein)kinderen minder belasting betalen.

Erven vanaf 18 jaar of ouders als bewindvoerder

Als uw kleinkinderen van u hebben geërfd, kunnen ze zelf beschikken over het erfdeel zodra ze 18 jaar worden. Vindt u dat te jong? Dan kunt u een bewind instellen totdat het kind een bepaalde leeftijd heeft, bijvoorbeeld 27. U kunt hiervoor uw kinderen of iemand anders tot bewindvoerder benoemen. Deze bewindvoerder kan in overleg met de kleinkinderen bepalen wanneer ze (een deel van) hun erfenis krijgen. Bijvoorbeeld voor hun studie of een eigen woning.

Alette: “Ik wil dat de kleinkinderen de erfenis investeren in iets duurzaams”

“Mijn man en ik willen graag dat de kleinkinderen een deel erven van wat er overblijft als we dood zijn. Hopelijk zijn de kinderen dan al op leeftijd en zitten ze er warmpjes bij. De kleinkinderen zijn nu nog jong, maar starten dan met hun leven. Zij hebben er dus wat aan. Misschien hebben ze al gestudeerd en gaan ze een huis kopen. We willen graag dat ze het geld besteden aan iets duurzaams, zoals het kopen van een huis. Tot nu toe hebben we dit alleen mondeling besproken, maar binnenkort gaan we dat ook in ons testament vastleggen.”

Wilt u weten of u uw erfenis aan uw kleinkinderen goed heeft geregeld?

Doe de Testamentwijzer