Moment voor je testament

A A

Een executeur aanwijzen: zeker weten dat alles goed geregeld wordt

Een executeur aanwijzen: zeker weten dat alles goed geregeld wordt

Als iemand meerdere erfgenamen heeft, moeten deze volgens de wet samen de nalatenschap afwikkelen. In de praktijk blijkt dit soms lastig en ontstaat in sommige situaties ook onenigheid. Om dat te voorkomen kunt u een executeur benoemen in uw testament. Deze handelt namens de erfgenamen de nalatenschap af.

Een executeur aanwijzen

Iemand die alles goed regelt als u overlijdt, is wel zo’n fijn idee. Daarvoor kunt u een executeur aanwijzen. Dat kan een familielid zijn of een vriend, maar ook een professionele executeur, zoals een notaris. Wie uw executeur is, legt u vast in uw testament. Hier legt u ook zijn bevoegdheden vast. Verzorgt de executeur alleen de uitvaart of geeft u hem ook andere bevoegdheden, zoals het verdelen van de nalatenschap?

Bevoegdheden van de executeur

Bij uw overlijden wikkelt de executeur de nalatenschap af: hij betaalt eventuele schulden en doet aangifte van erfbelasting. Heeft hij geld nodig om de schulden te voldoen? Dan mag de executeur bezittingen uit uw nalatenschap verkopen. Als u de executeur in uw testament ook benoemt tot ‘afwikkelingsbewindvoerder’, kan hij ook de nalatenschap verdelen. In andere gevallen doen de erfgenamen dit zelf. De executeur legt verantwoording af aan de erfgenamen.

Peter de Die van De Die financieel beheer en bewindvoering: “Bespreek essentiële informatie met de executeur”

“Soms wijzen mensen ons in hun testament aan als executeur, maar leggen ze verder niets vast. Dan is het best even zoeken als iemand overlijdt. Daarom is het goed om vooraf met de executeur een aantal essentiële zaken te bespreken. Bijvoorbeeld: welke spullen laat u na, zitten daar bijzondere dingen bij zoals een verzameling, waar heeft u een bankrekening of een kluis? En ook uw uitvaartwensen, als de executeur de uitvaart moet regelen. Laat het de executeur weten als er belangrijke veranderingen zijn opgetreden in uw situatie. En check eens in de 5 jaar of de informatie nog klopt.”

Overweegt u een executeur aan te stellen?

Doe de Testamentwijzer