Moment voor je testament

A A

De notaris vertelt over de veranderingen in het erfrecht

De notaris vertelt over de veranderingen in het erfrecht

‘Regelmatig zie ik cliënten met een testament van voor 2010 bij wie het nieuwe erfrecht ongunstig uitpakt’, vertelt Jennifer Fluitman, notaris bij Westland Partners. ‘Ze moeten extra kosten maken om de nalatenschap af te wikkelen of moeten direct al erfbelasting betalen. Zelfs als het vermogen bijvoorbeeld ‘vastzit’ in het huis. Het blijft vervelend als mensen dit pas ontdekken in de zware tijd na iemands overlijden.’

Sinds 2010 nieuwe erfbelasting

‘De afgelopen jaren zijn diverse wetten herzien’, vertelt Fluitman. ‘In 2003 werd in het erfrecht een langstlevende regeling ingevoerd. En in 2010 paste de overheid de Successiewet aan; dat is de wet die de erfbelasting regelt. Hierdoor veranderden de belastingtarieven en belastingvrije ruimte.’ Het verschilt per situatie of dit gunstig uitpakt. ‘Neven en nichten die wat erven, hoeven bijvoorbeeld bijna altijd minder belasting te betalen dan voor 2010.’

Langstlevende regeling sinds 2003

De langstlevende regeling uit 2003 zorgt ervoor dat u alle bezittingen krijgt, nadat uw echtgeno(o)t(e) is overleden. Fluitman: ‘Voor de kinderen wordt de omvang van hun erfdeel wel bepaald, maar ze ontvangen dit pas na het overlijden van de langstlevende ouder of stiefouder.’ Zonder deze langstlevende regeling zouden de andere erfgenamen – meestal de kinderen of stiefkinderen – gelijk al hun erfdeel kunnen laten uitkeren.

Tot 2003: vruchtgebruik voor de langstlevende

Tot 2003 bestond er geen langstlevende regeling en bedachten notarissen zelf oplossingen. ‘Vaak stelden ze voor de langstlevende een vruchtgebruik van de spullen en het vermogen voor’, legt Fluitman uit. ‘Daardoor mocht de achtergebleven echtgeno(o)t(e) de spullen en het geld blijven gebruiken en eventueel opmaken. Na het overlijden moet zo’n regeling in het testament nog wel juridisch worden uitgevoerd.’

Extra akte opmaken na overlijden partner

‘Om het vruchtgebruik juridisch uit te voeren, moet de notaris een extra akte opstellen na het overlijden van de eerste echtgenot(o)t(e)’, vertelt Fluitman. ‘Dat brengt kosten met zich mee. Bovendien hebt u bij deze regeling altijd de medewerking van de kinderen nodig. Ze moeten bijvoorbeeld een handtekening zetten als de langstlevende het huis verkoopt.’ Dankzij de langstlevende regeling uit 2003 gaat sindsdien alles automatisch naar de langstlevende en is geen extra akte meer nodig. ‘Dit geldt alleen niet als u nog een testament met een vruchtgebruikregeling hebt. Dat blijft geldig totdat u het herziet, ondanks dat de wet is gewijzigd.’

Erfenis slim verdelen voor een gunstig belastingtarief

Fluitman raadt partners aan om eens te kijken hoe flexibel hun testament is opgesteld. ‘U kunt de mogelijkheid opnemen om de erfenis anders te verdelen. Dat kan fiscaal gunstig zijn. Bijvoorbeeld als u het deel voor de partner groter kunt maken, zodat de erfenis van de kinderen binnen het belastingvrije deel blijft. Met een flexibel testament kunt u ook de langstlevende de vrijheid geven om tegen die tijd te kiezen wat belangrijker is: zorgen dat de erfgenamen zo min mogelijk erfbelasting betalen als u er beiden niet meer bent, of de eigen bijdrage in de zorg verlagen.’

Schenken, voordat de erfenis opgaat aan zorgkosten

Sinds 2013 bepaalt de wet dat eventuele zorgkosten niet alleen afhangen van uw inkomen, maar ook van uw vermogen. Bij sommige mensen liep de eigen bijdrage in 2015 op tot bijna € 2.300 per maand. Fluitman: ‘Ik zag dat laatst bij een cliënt van wie de partner was overleden en die nu in een verzorgingshuis woont. In zo’n geval kan het verstandig zijn om alvast een schenking te doen aan familieleden of bijvoorbeeld een goed doel. Hierdoor verkleint u uw vermogen, waardoor ook de eigen bijdrage omlaag kan gaan. Bovendien profiteren uw kinderen of het goede doel alvast van uw spaargeld, voordat u het hebt ‘opgegeten’.

Benieuwd wat de nieuwe wetgeving voor u betekent?

Doe de Testamentwijzer